RAKENTAJALLE

Liittymissopimus

Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä on tehtävä laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän antamien tietojen perusteella laitos laatii liittyjän kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Liittymismaksut määräytyvät osuuskunnan maksuperusteiden mukaan ja sisältävät arvonlisäveron pääomasijoituksen luonteisia siirtokelpoisia maksuja. Sopimuksessa määrätään taksan mukainen liittymismaksu ja maksuehdot sekä liittymiskohta. Liittymiskohta on kaava-alueella tontin raja ja haja-asutusalueella runkolinja.

Liittymisen voi ilmoittaa Liittymishakemus-verkkolomakkeella.

LIITTYMISEHDOT – tiedosto

Sopimusehdot

SOPIMUSEHDOT  -tiedosto

Tonttijohdon rakentaminen

Liittyjä voi teettää kiinteistönsä tonttijohdot vesilaitoksen työnä tai alan urakoitsijalla. Varsinaisen liitostyön osuuskunnan verkostoon suorittaa aina vesilaitos, josta veloitetaan kustannukset liittyjältä palveluhinnaston mukaan.

Vesimittarin asennus

Vesimittari asennetaan kiinteistöön siinä vaiheessa, kun kiinteistön sisäinen vesijohtoverkosto liitetään vesimittaritilassa tulevaan vesijohtoon. Rakennusaikaista vedenkäyttöä varten asennetaan väliaikainen vesimittari. Liittymismaksuun sisältyvän, laitoksen omistukseen jäävän, vesimittarin asentaa laitos. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan vesimittarin rakennusaikaisesta ja myöhemmästäkin suojaamisesta.